Datasäkerhet

Säker och trygg fjärrövervakningstjänst

Målet med vår tjänst är att ge våra kunder enkel tillgång till bilder från sina byggen. Vår dataskyddspolicy har skräddarsytts för detta ändamål.

Pålitliga partnerskap

Vi använder endast pålitliga tjänsteleverantörer för att tillhandahålla vår tjänst. Vi kräver att alla tjänsteleverantörer följer våra säkerhetsnivåer.

Molntjänsten Byggkameran körs på plattformen Timespace, som tillhandahålls av vår långtidspartner Timespace Cloud Ltd. Plattformen erbjuder bland annat säker inloggning och användarhantering.

Användaruppgifter överförs alltid krypterade.

Varje bild räknas

Byggkamerans bilder lagras enbart på servrar inom EU. För molnlagring och bildbehandling använder vi för tillfället Amazon AWS, Linode och UpCloud. Vi har servrar i Frankfurt, London och Irland. Bilder tas bort från vår tjänst sex månader efter att serviceabonnemanget upphört. Vi säkerhetskopierar dagligen våra data och våra säkerhetskopior bevaras i tre år efter att abonnemanget upphört.

Bilder överförs och sparas alltid krypterade.

Amazon AWS och UpCLoud är medlemmar i CISPE och Linode följer Privacy Shield-principerna. Således uppfyller alla tre leverantörer de europeiska standarderna för dataskydd.

Läs mer i Enlapser Oy:s dataskyddspolicy (på finska) här, eller fråga mer av vårt supportteam.