Datasäkerhet

Säker och trygg fjärrövervakningstjänst

Målet med vår tjänst är att ge våra kunder enkel tillgång till bilder från sina byggen. Vår dataskyddspolicy har skräddarsytts för detta ändamål.

Vi tar väl hand om dina inspelningar och garanterar att dina bilder är tillgängliga när du behöver dem. Vi lagrar dina bilder på ett säkert sätt. Du bestämmer vem som har tillgång till dem och när de har tillgång till dem. Tillsammans ser vi till att gällande lagstiftning och branschens riktlinjer följs.

Vår tjänst används i vanliga fall för fjärrövervakning av byggplatser. Enskilda personer kan vanligtvis inte identifieras på bilderna när kameran är placerad långt ifrån bygget. Tjänsten kan dock enkelt användas så att enskilda personer kan identifieras. I detta fall skall man informera personalen om övervakningen och dess syften och dokumentera hur bilderna skall användas. Vi kan hjälpa er skapa en integritetspolicy och datasäkerhetsbeskrivning samt ge er råd gällande korrekt beaktande av individens rättigheter. Ett kontrakt för behandling av personuppgifter är inskriven i våra försäljningsvillkor redan.

Pålitliga partnerskap

Vi använder endast pålitliga tjänsteleverantörer för att tillhandahålla vår tjänst. Vi kräver att alla tjänsteleverantörer följer våra säkerhetsnivåer.

Molntjänsten Byggkameran körs på plattformen Timespace, som tillhandahålls av vår långtidspartner Timespace Cloud Ltd. Plattformen erbjuder bland annat säker inloggning och användarhantering.

Användaruppgifter överförs alltid krypterade.

Varje bild räknas

Byggkamerans bilder lagras enbart på servrar inom EU. För molnlagring och bildbehandling använder vi för tillfället Amazon AWS, Linode och UpCloud. Vi har servrar i Frankfurt, London och Irland. Bilder tas bort från vår tjänst sex månader efter att serviceabonnemanget upphört. Vi säkerhetskopierar dagligen våra data och våra säkerhetskopior bevaras i tre år efter att abonnemanget upphört.

Bilder överförs och sparas alltid krypterade.

Amazon AWS och UpCLoud är medlemmar i CISPE och Linode följer Privacy Shield-principerna.

Läs mer i Enlapser Oy:s dataskyddspolicy (på finska) här, eller fråga mer av vårt supportteam.